Vi utførte alt fra tegninger til og med ferdigstillelse. Byggingen startet oktober 2018 og ble ferdigstilt juni 2019