Plan 1 etg

Plan 2 etg

Fasade vet-syd og nord-vest

Fasade øst og syd

Situasjonskart